HD Les rois de la glisse 2 | Communicating with Technology Renee Robinson, PhD Premium Free PDF English Pages 87 (25 reviews) This book is designed to introduce readers to the communication process and the competencies required to communicate digitally in professional settings. Read more | Battle of the Sexes FRENCH WEBRIP 2017

Czy jesteście uzależnieni od internetu?

"Długotrwałe pozbawienie dostępu do internetu powoduje straty moralne i głębokie
cierpienia - orzekł włoski sędzia i nakazał dostawcy wypłatę odszkodowania rodzinie z
Triestu, która przez ponad 4 miesiące nie mogła w domu korzystać z sieci.

Wyrokowi temu nadano we Włoszech duży rozgłos podkreślając, że po raz pierwszy
wymiar sprawiedliwości uznał, że istnieje prawo do internetu, a brak dostępu do niego
prowadzi do nierówności i jest przyczyną stresu oraz "ogromnych cierpień
psychicznych", jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku. Po raz pierwszy również użyto
sformułowania "niesprawiedliwość cyfrowa", za jaką uznano pozbawienie możliwości
używania sieci.

Sprawa dotyczyła kobiety i jej trojga dzieci - dwojga studentów uniwersytetu i uczennicy
liceum. Przez ponad 4 miesiące rodzina ta w 2009 roku nie mogła w domu łączyć się z
siecią z winy dostawcy, który nie naprawiał awarii.

Kobieta postanowiła wystąpić na drogę prawną przeciwko operatorowi. W pozwie
podkreślono, że jej dzieci nie mogły korzystać z niezbędnego obecnego narzędzia,
potrzebnego podczas nauki i studiów. Tym samym - argumentowano - młodzi ludzie
pozbawieni zostali prawa do czerpania wiedzy "z wielkiej biblioteki, jaką jest internet"."


http://www.rp.pl/artykul/82677,934020.html

Zgłoś nadużycie

Opisz, dlaczego uważasz, że ten wpis nie jest zgodny z regulaminem serwisu: